Schrems II-aftale mellem EU og USA er landet

2023-07-10

I dag er der landet en kærkommet og længe ventet dataoverførselsaftale mellem EU og USA. Det såkaldte "EU-U.S. Data Privacy Framework".

Aftalen sikrer, at USA tilser et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau - sammenlignet med EU's - vedrørende persondata, der overføres fra EU til amerikanske virksomheder. Med aftalen afsluttes flere års juridisk limbo.

Aftalen, genopliver transatlantiske data udvekslinger, der understøtter digital handel for milliarder, efter at EU's øverste domstol slog ned på to tidligere aftaler på grund af frygt for spionage fra amerikanske efterretningstjenester.

Flere kritikere mener, at der ikke er ændret tilstrækkeligt i aftalen og at den således risikerer at falde til jorden igen indenfor få måneder. Det gælder bl.a. jornalist og foredragsholder, Anders Kjærulff Christensen som mange nok kender fra Radio24/7's glimrende program "Aflyttet":
https://www.linkedin.com/posts/kjaerulff_european-commission-gives-eu-us-data-transfers-activity-7084197038325690368-YTdc

EU-Kommissionen har lavet en FAQ om tilstrækkelighedsafgørelsen. Se links herunder.

Yderligere oplysninger:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_3752
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3721

Og på dansk fra Datatilsynet:
https://www.datatilsynet.dk/internationalt/internationalt-nyt/2023/jul/eu-kommissionen-vedtager-tilstraekkelighedsafgoerelse-vedroerende-usa